Viesbu mja PIE PTERA

Pie Ptera, viesbu mja
Jauka, rta vieta tiei uz Csu pilstas robeas, netlu no centra, tikai 1,5km, bet eit valda klusums un miers.
Divstvu gubve ir mjgi iekrtota, te ir viss nepiecieamais atptai.
Kamnzle ir paredzta ldz 35 viesiem, bet pie mjas ir liel zle ar piedvjumu daudz plakm svinbm - ldz 60-80 ciemiiem.
Savdabgi eit ir tas, ka viena pirts ir kop ar mju, bet otra ir maza pirtia ar guamistabu, ko noteikti jizmanto jaunlaultajiem.
Viesbu mj ir interesants tehniskais risinjums, akustika perfekta, un tas nozm - ballte ir izdevusies!
r iekopts skaists pagalms un iekrtota vieta, kur pasportot.

Laipni lgti ciemos!


  -    -